تلفن
تلفن
09121642819
آدرس
آدرس
کرج  دولت آباد  مزرعه آموزشی پژوهشی پردیس دانشگاه تهران (جهاد دانشگاهی)
ساعات کار
ساعات کار
کل ایام هفته 7 الی 18

آلو کالیفورنیا

آلو اختری

آلو بخارا

آلو خرمایی

آلو خاکی

آلو قطره طلا