تلفن
تلفن
09121642819
آدرس
آدرس
کرج  دولت آباد  مزرعه آموزشی پژوهشی پردیس دانشگاه تهران (جهاد دانشگاهی)
ساعات کار
ساعات کار
کل ایام هفته 7 الی 18
شلیل RED GOLD
این رقم دارای رشد زیادی در طول سال بوده و در فصل رشد شاخه های آن بیشتر به صورت عمودی رشد می کنند. شکل میوه شلیل ردگلد کمی کشیده و حالت بیضی شکل دارد. بر روی پوست نارنجی رنگ این رقم رنگ قرمز تشکیل شده که در هنگام رسیدن رنگ آن قرمز می باشد. رنگ گوشت آن زرد می باشد. این رقم از ارقام میان رس شلیل بوده و محصول دهی آن در اواسط مردادماه صورت می گیرد. در این رقم، هسته به گوشت چسبیده است.