تلفن
تلفن
09121642819
آدرس
آدرس
کرج  دولت آباد  مزرعه آموزشی پژوهشی پردیس دانشگاه تهران (جهاد دانشگاهی)
ساعات کار
ساعات کار
کل ایام هفته 7 الی 18
به با پایه کوئینز

نهال به اصفهان

بوم ایران و ترکمنستان است . مقاوم به آتشک و عمر انبار داری بالایی دارد .در مهر ماه قابل برداشت است .

پراکنش جغرافایی و ارقام درخت به :                                                  
به درختی است با عمر طولانی که به 50 سال می رسد . این درخت بوم ایران و ترکمنستان است ، ارتفاع کمی دارد وحداکثر ارتفاع آن به 5 متر می رسد و در 4 تا 5 سالگی تولید میوه می کند . درخت به به صورت وحشی در برخی منطقه های کشور مانند استان گیلان و استان گلستان به صورت پراکنده وجود دارد . میوه انواع رقم های وحشی کوچک هستند و زمان رسیدن انها با هم متفاوت است . درخت به قابل کشت در مناطق معتدل سردسیر و گرم سیر می باشد و نیاز سرمایی ان به نسبت دیگر دانه داران کمتر است . نیاز سرمایی ان 100 تا 450 ساعت زیر منفی 7 درجه سانتی گراد است . درخت به به دلیل دیر باز شدن شکوفه های آن از سرمای دیر رس بهاره در امان است . از مهم ترین ارقام انتخابی برای مصرف به می توان رقم های گورتون – به ترش اذربایحان و به اصفهان را نام برد. به اصفهان دارای میوه گرد تا کمی کشیده می باشد . بازار پسندی وعمر انبارداری و مقاومت به اتشک بالاتری به نسبت دیگر ارقام دارد .                            
 خاک درختان به:                                                               

درخت به در خا ک های آهکی مبتلا به زرد ی خواهد شد چون عدم جذب آهن ا تفاق می افتد واین اتفاق در خاک های خیلی سنگین و بدون زهکش هم بو جود می آید . درخت به نسبت به سایر دانه داران مانند سیب و گلابی تا حدودی به خشکی مقاومت نشان می دهد . خاکهای نیمه سنگین رسی و نیمه سنگین شنی برای درختان به ایده ال هستند .                                           

ازدیاددرختان به:                                                                                                 درخت  به  از  طریق  پیوند های    شکمی و  اسکنه ای قابل  تکثیر  است  وروش های  معمول  ازدیاد  به  هستند .  

از پایه های  بذر  به  برای  ارقام  مرغوب  به و از  زالزالک  به  عنوان  پایه در اراضی نا مناسب و اهکی مورد استفاده قرار می گیرد .                        

زمان برداشت به :                                                                                 

میوه به از اول مهر تا اواخر آبا ن قابل برداشت است و تقریبا اخرین میوه ای است که در میان میوه های سرد سیری می رسد .هنگامی که رنگ میوه زرد طلایی شد زمان برداشت ان است .                                                                    
مصرف به :                                                       
این میوه را معمولا به صورت مربا و یا شربت استفاده می کنند و خیلی کم به مصرف تازه خوری می رسد .                      

آفات و بیماریهای به :                                                                                                                        

از مهم ترین آفات آن کرم به است که در طول فصل رشد چندین بار تولید مثل میکند .از رایج ترین بیماریها پوسیدگی سفید ریشه و آتشک است . بیماری آتشک در مناطقی که اوایل بهار دما بالا و رطوبت مناسب است خسارت این بیماری بیشتر می گردد .