تلفن
تلفن
09121642819
آدرس
آدرس
کرج  دولت آباد  مزرعه آموزشی پژوهشی پردیس دانشگاه تهران (جهاد دانشگاهی)
ساعات کار
ساعات کار
کل ایام هفته 7 الی 18
سیب گلدن
می توان گفت این رقم مهم ترین وعمده ترین رقم فعلی کاشته شده در ایران و از مهم ترین ارقام جهان می باشد. این رقم منشاء آمریکایی داشته ولی از لبنان وارد ایران شده است. قدرت رشد درخت و گسترش تاج در این رقم، متوسط  می باشد و تمایل به تولید اسپور (سیخک) در آن زیاد است. سیب لبنانی زرد از ارقام پاییزه می باشد و میوه های گرد و کمی کشیده به رنگ زرد طلایی تولید می کند. میوه این رقم دارای گوشت ترد، بافت آبدار و شیرین بوده و مقدار اسید در آن کم می باشد و طعم مطلوبی دارد. میوه های آن به زنگار و لکه سیاه حساس بوده و تا حدی به سفیدک مقاوم است. ریزش قبل از برداشت در این رقم نسبتاً بالاست و اما ماندگاری آن در انبار زیاد می باشد.
درختان سیب هر دوسال مستعد باردهی است. اگر میوه را در مواقعیکه درخت محصول زیادی دارد ،بار آن را کم نکنند موجب کاهش گل دهی در سال بعد خواهد شد. کم کردن از بار درخت حتی خارج از زمان آن ، به برداشت محصول قابل توجه درهرسال کمک می کند.