تلفن
تلفن
09121642819
آدرس
آدرس
کرج  دولت آباد  مزرعه آموزشی پژوهشی پردیس دانشگاه تهران (جهاد دانشگاهی)
ساعات کار
ساعات کار
کل ایام هفته 7 الی 18
گلابی دوشیز
این گلابی یک رقم فرانسوی است و جزو ارقام دیررس و کم محصول به شمار می رود . شکل میوه درشت ، زرد رنگ ، مخروطی نامنظم و مزه آن شیرین است . این گلابی به صورت تازه خوری و کمپوت مورد استفاده قرار می گیرد و اوایل مرداد قابل برداشت و عمر انبار داری آن 4 ماه است.