تلفن
تلفن
09121642819
آدرس
آدرس
کرج  دولت آباد  مزرعه آموزشی پژوهشی پردیس دانشگاه تهران (جهاد دانشگاهی)
ساعات کار
ساعات کار
کل ایام هفته 7 الی 18

هلو زودرس فرانسوی

هلو زعفرانی

هلو آلبرتا دیر رس GHhil))

هلو انجیری