تلفن
تلفن
09121642819
آدرس
آدرس
کرج  دولت آباد  مزرعه آموزشی پژوهشی پردیس دانشگاه تهران (جهاد دانشگاهی)
ساعات کار
ساعات کار
کل ایام هفته 7 الی 18
گلابی بیروتی 
نهال پایه رویشی گلابی -درخت گلابی
پایه پیرودوآرف Pyrodwarf خصوصیات پایه رویشی گلابی پایه پیرودوآرف منشا پایه آلمان بسیار پر رشد و زود بارده (2-4 سال) با کیفیت بالای محصول مقاوت به کلروز / آفات و بیماریها مقاوم / مقاوم به fire blight مقاومت به آهک و خشکی مقاوم باسیستم ریشه قوی خصوصیت پایه تحمل زمستان بسیار بالا ، عدم نیاز به قیم و میان پایه، عدم تمایل به تولید پاجوش پایه Farold 69 : پایه نیمه پاکوتاه کننده ، مقاوم به آتشک ، تمایل کم به تولید پاجوش ، تولید و باروری مطلوب، راندمان عملکرد بالا و استقرار در خاک خوب می باشد.
پایه Daytor 87 : مقاوم به آتشک ، تمایل کم به تولید پاجوش ، تحمل زیاد به غرقاب خاک و استقرار در خاک مطلوب می باشد.